Ekologie

Zahradníček

EKO-klíček

Ekologický kalendář

Pranostiky září - babí léto


 • Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.

  Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.

  Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří.

      Proč ekologie v MŠ?

      Úsilím učitelek je rozvíjet citlivost ke všemu živému prostřednictvím příkladu dospělého. Přejeme si, aby se dítě naučilo utvářet si své vlastní postoje a názory na určité věci, aby byla vyváženost a soulad mezi vědomostmi a prožitky vedoucí k lásce ke všemu živému. Učíme děti takovému chování v běžném životě, aby si uvědomovalo, že je součástí této planety a že svým nezodpovědným jednáním může přírodu a svět kolem něj ničit a poškozovat. Snažíme se, aby dítě umělo vnímat a oceňovat zázraky přírody, uznávalo, že ne všechno se dá koupit za peníze, že je dobré citlivě vnímat potřeby i jiných než jen vlastní, nemyslelo jen na svůj prospěch a pohodlí.
                                                                               
      Co už v MŠ děláme?
      • Jsme zapojeni v programu Mrkvička, který je pro nás průvodcem a inspirací v ekologické výchově.
      • Nově jsme vstoupili do mezinárodního dlouhodobého projektu Les ve škole. 
      • Ukončili jsme  projekt Bádáš, bádám, bádáme s finanční podporou Lesy České republiky, s. p. více o projektu v aktualitách.

        
                                                                                     

       A co jsme už  společně dokázali? 

      Je toho opravdu hodně. V sekci Zahradníček se můžete podívat na přeměnu zahrady krok za krokem. Video z celého snažení k prvnímu výročí přeměny zahrady je pro vás připraveno k zhlédnutí: odkaz na
      video     

      Co jsme v letošním roce 2018/2019 naplánovali

       • Pečovat o vše živé v zahradě
       • Otevřít zahradu veřejnosti, udělat vám radost.
       • Dotvořit terénní úpravy na malé zahradě
       • Ohraničit jezírko a pocitový chodník lanovými úchyty
       • Připravit pro vás příjemné aktivity pro společná setkávání
       • Bádat v zahradě. 

      Co můžete udělat vy?

      Půjčte si badatelský batoh a jděte ven. Pravidla půjčení batohu na víkend pro rodiče a děti zde.

      A co víc?
      .
      • Buďte příkladem-děti se budou spíše sbližovat s přírodou, když vidí, jak blízko k ní mají dospělí a budou se v ní -po jejich vzoru- pohybovat s přiměřeným klidem nebo naopak úzkoprsou štítivostí. Příroda sama od sebe pravděpodobně předškolní děti k lásce k přírodě nenaučí. Předškoláci se to však mohou v tomto období ( zřejmě víc než kdy jindy) naučit od svých dospělých průvodců, kteří přírodu vidí, cítí, vnímají-a mají ji opravdu rádi, pokud s nimi svůj čas v přírodě tráví. Zdroj: Děti a příroda
      • Třídit a recyklovat s námi baterie, staré nefunkční spotřebiče.
      • Pomoci s úpravou zahrady nápadem, úpravou prostředí...
      • Dejte vědět, co byste rádi na ŠZ viděli vy, více očí, více nápadů.

      internetové zdroje   
      Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3, 792 01 Bruntál

      Tel/fax: 554 714 291, mobil: 724 534 162

      Web: www.msurybnika.cz

      Email: ředitelkazástupkyně

      Školní jídelna: jídelna

      Odloučené pracoviště: ZŠ Bruntál, Cihlení 6, 792 01 Bruntál

      Mobil: 723 397 693

      Školní jídelna: 554 773 069

      wait x
      VievImg
        -