Informace o škole

Žádosti a dokumenty ke stažení:
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání na šk. rok 2019/20 zde.
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době uzavření kmenové MŠ zde.
Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání ke stažení zde.
Žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání ke stažení zde.
Žádost o ukončení předškolního vzdělávání ke stažení zde.
Zmocnění pro předání dítěte ke stažení zde.
Evidenční list pro dítě v mateřské škole zde.
Oznámení zahájení individuálního vzdělávání zde.

Dokumenty školy:
Identifikační údaje o škole zde.
Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání 2019/2020 zde.
Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999Sb. zde
Režim dne MŠ zde.
Režim dne odl. pracoviště zde.
Roční plán 2019/20 zde.
Vnitřní řád MŠ zde.
Školní řád MŠ zde.
Provozní řád školní zahrady zde.
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v MŠ zde
Provozní řád školní zahrady pro veřejnost zde.

Projekty
"Vzdělávání pro všechny děti"- Šablony II  plakát.
Lesy České republiky podporují Projekt "Bádáš, bádám, bádáme"  více zde.

Pro rodiče
Informace k platbám odl. pracoviště šk. rok 2019-20 zde.
Informace k platbám MŠ šk. rok 2019-20 zde.
Informace pro nové rodiče zde.
Desatero pro rodiče předškoláků zde
Co bych měl umět, než nastoupím do MŠ? zde
GDPR-Informační povinnost správce zde.
Zákon č. 250/200Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů MÚ Bruntál.

Rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací
Rozpočty příspěvkových organizací zde.
Střednědobé výhledy příspěvkových organizací zde.

Inspekční zprávy
Inspekční zpráva r. 2018 zde.
Inspekční zpráva r. 2009 zde.

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy 2016-17 zde
Výroční zpráva o činnosti školy 2017-2018 zde.
Výroční zpráva dle zákona č.106/1999Sb. za rok 2017 zde.

Certifikáty
Mrkvička zde
Školka bez radonu zde
Recyklohraní zde
Zdraví dětem zde.

Školní stravování
Vnitřní řád školní jídelny odl. prac. zde. Dodatek zde.
Vnitřní řád školní jídelny MŠ zde.
Přihláška ke stravování odl. prac. zde.
Přihláška ke stravování MŠ zde.
Jak se u nás vaří zde

Fotografie budovy MŠ a školní zahrady

Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3, 792 01 Bruntál

Tel/fax: 554 714 291, mobil: 724 534 162

Web: www.msurybnika.cz

Email: ředitelkazástupkyně

Školní jídelna: jídelna

Odloučené pracoviště: ZŠ Bruntál, Cihlení 6, 792 01 Bruntál

Mobil: 723 397 693

Školní jídelna: 554 773 069

wait x
VievImg
  -