5. třída KAPŘÍCI t.č. 727 835 399

 Šk.rok 2019/20


Třídní učitelky:
  • Bc. Jana Kočařová
  • Bc. Dagmar Lengsfeldová


Na pořádek dbá:
  • Renata Perďochová

O plná bříška se stará
  • Kateřina Czesch

 Fotografie třídního kolektivu:


Charakteristika třídy:
 Třídu navštěvuje celkem 25 dětí ve věkovém rozmezí 4 - 5,5 let. Chlapců 12, děvčat 13.
 
Záměr třídy:
 
  • Začleníme nenásilně do kolektivu nově nastupující děti, vytvoříme sjednocenou skupinu.
  • Zaměříme se na dodržování společně vytvořených pravidlech třídy, budeme podporovat ohleduplnost, citlivost k druhým, spolupráci, orientaci na druhé, samostatnost.
  • Rozvineme u dětí hrubou a jemnou motoriku, zrakové vnímání a paměť, vnímání času a prostoru.
  • Zaměříme se na rozšiřování slovní zásoby, souvislého vyjadřování a zlepšení výslovnosti.
  • Pobytem v přírodě budeme rozvíjet fyzickou zdatnost, podpoříme zdravý životní styl cvičením jógy, pobytem v sauně aj.  
  • Zaměříme se na ekosystémy – zahrada, louka, les v blízkém okolí mateřské školy. Citlivost k přírodě budeme rozvíjet v celoročním ekoprogramu: Zelený ostrov.

Básnička:

Sem a tam, tam a sem,

kapřík mrská ocasem.

Vpravo, vlevo, zase zpátky

zkus si taky kapří hrátky.

 

Fotografie z akcí třídy:

Slavíme v MŠ

   

EKOprogram "Zelený ostrov 5"

   

Zdravé tělo

Poslední sauna

EKOprogram"Zelený ostrov" 4

SVČ projekt "Les"

Tvoření s rodiči 3.12.2019

Ve třídě

EKOprogram"Zelený ostrov" 3

Babí léto

EKOprogram "Zelený ostrov 2."

Podzimní čas

EKOprogram "Zelený ostrov 1."

Poznáváme svět koní 12.9.2019

Ahoj po prázdninách

Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3, 792 01 Bruntál

Tel/fax: 554 714 291, mobil: 724 534 162

Web: www.msurybnika.cz

Email: ředitelkazástupkyně

Školní jídelna: jídelna

Odloučené pracoviště: ZŠ Bruntál, Cihlení 6, 792 01 Bruntál

Mobil: 723 397 693

Školní jídelna: 554 773 069

wait x
VievImg
  -