6. třída VČELKY t.č. 702 010 919

zdeŠk.rok 2019/20                                                       


Třídní učitelky:                                                         
  • Marcela Mihalcová
  • Markéta Machová

Školní asistent:
  • Iveta Kristinová

Na pořádek dbá:

  • Renáta Perďochová

O plná bříška se stará:

  • Hana Podiuková

 Fotografie třídního kolektivu:

Charakteristika třídy:

Třída dětí 2,5 – 3letých. Ve třídě je 26 dětí, 16 chlapců a 10 děvčat. Všechny děti nově nastoupily.

Záměr třídy:

-Zvládnout odloučení od rodičů, zadaptovat se v novém prostředí

-Rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti dětí

-Začlenit se do kolektivu vrstevníků, osvojovat si pravidla chování (k dětem, k dospělým, třídní pravidla…)


-Spolu s rodiči vytvořit pozitivní klima ve třídě

Básnička:

 Kdo jsou tihle kluci, holky?
 Přece Včelky z naší školky.
 Jsou tu noví, ještě malí, necháme je, ať si hrají,
 ať tu všechno prozkoumají, nové věci poznávají.
 Čas uteče jako voda, než nám červen ruku podá,
 podiví se máma, táta, co už umí ta mrňata.

Fotografie z akcí třídy:
KARNEVAL
Včelky a ptáčci v zimě
Únor u Včelek

Zima u Včelek
Prosinec u Včelek
Ježek
Včelky a skřítci Podzimníčci
Říjen u Včelek
Narozeniny
Ze života třídy-září 2019

Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3, 792 01 Bruntál

Tel/fax: 554 714 291, mobil: 724 534 162

Web: www.msurybnika.cz

Email: ředitelkazástupkyně

Školní jídelna: jídelna

Odloučené pracoviště: ZŠ Bruntál, Cihlení 6, 792 01 Bruntál

Mobil: 723 397 693

Školní jídelna: 554 773 069

wait x
VievImg
  -