8. třída JEŠTĚRKY t.č. 725 940 054

  • Třída se nachází na ZŠ Cihelní – odloučeném pracovišti MŠ           

Šk. rok 2019/20

Třídní učitelky:

  • Dáša Otisková
  • Jarmila Brenkusová

Na pořádek dbá:

  • Eva Holubová


 Fotografie třídního kolektivu:


Charakteristika třídy:

Třída Ještěrek se nachází na odloučeném pracovišti na ZŠ Cihelní. Celkem 25 dětí, 13 děvčat a 12 chlapců, 4 dětí s OŠD. Věkové složení třídy 5-6 let.

Hlavní záměr:

Zvládnout adaptaci na nové prostředí školičky, vytvářet zdravé  životní návyky, respektovat individuální potřeby dětí. Zaměříme se na výslovnost, samostatnost, budeme rozvíjet spolupráci dětí v centrech aktivit, připravovat děti na vstup do školy, upevňovat kamarádské vztahy, chránit přírodu a poznávat své město.

Básnička:

  Jsme nejstarší ze školky,

  jmenujem se Ještěrky.

  Hodně věcí umíme,

  stále se však učíme.

  Chceme běhat s kamarády,

  stavět z písku velké hrady,

  Z papíru si slepit masku,

  pak jít s dětmi na procházku.

  Ach, těch her a nápadů,

  máme v plánu hromadu!


Fotografie z akcí třídy:

Únor 2020
   
Leden 2020
Spolupráce se 3.B ZŠ Cihelní 17.12.2019
Prosinec 2019
Listopad 2019
Tvoření se třeťáky
Podzimníčci a Ještěrky
Těšíme se do školy-ZŠ Petrin 14.11.2019
Říjen 2019
"Malí farmáři"-výlet na Farmu u Stromovouse 18.9.2019
Září 2019


Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3, 792 01 Bruntál

Tel/fax: 554 714 291, mobil: 724 534 162

Web: www.msurybnika.cz

Email: ředitelkazástupkyně

Školní jídelna: jídelna

Odloučené pracoviště: ZŠ Bruntál, Cihlení 6, 792 01 Bruntál

Mobil: 723 397 693

Školní jídelna: 554 773 069

wait x
VievImg
  -