Zaměstnanci

PEDAGOGOVÉ
Jaroslava Fidlerová
ředitelka MŠ
Petra Šofranková
zástupkyně ředitelky MŠ
Bc. Petra Kovaříková
vedoucí učitelka odl.pracoviště ZŠ Cihelní
Jarmila Brenkusová
Dana Sýkorová
Libuše Vajďáková
t.č. na mateřské dovolené
Bc.Jana Kočařová
Silvie Buťáková
Bc.Dagmar Lengsfeldová
Marcela Mihalcová
Pavlína Ondrášková
Alena Olbertová

Dáša Otisková
Blanka Rončáková





       
      

 UKLÍZEČKY

Eva Holubová
 školnice
 

Renata Perďochová
Andrea Tomečková

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Martina Hrušková 
vedoucí ŠJ
Kateřina Czesch


Hana Podiuková




Mateřská škola Bruntál, U Rybníka 3, 792 01 Bruntál

Tel/fax: 554 714 291, mobil: 724 534 162

Web: www.msurybnika.cz

Email: ředitelkazástupkyně

Školní jídelna: jídelna

Odloučené pracoviště: ZŠ Bruntál, Cihlení 6, 792 01 Bruntál

Mobil: 723 397 693

Školní jídelna: 554 773 069

wait x
VievImg
  -