23. června 2022

Vítání léta - projekt Šikula

Do pozdních večerních hodin mohli děti a rodiče vítat léto v zahradě mateřské školy  U Rybníka v Bruntále. Příjemné prostředí zahrady lákalo k hrám, opékání buřtů a také k netradičním aktivitám. 

 

V rámci projektu Šikula na všechny kutily čekaly vrtačky, pilky, kladiva, hřebíky, šroubky a matice… Na čtyřech stanovištích mohli malí kutilové stavět věže, vyrábět náklaďáky a žirafy, vytvářet z mnoha materiálů vlastní výrobky. A že jich bylo, dětský svět je plný fantazie. Na stanovišti „Šroubek“, tvořili tatínci pomůcku pro děti na rozvoj jemné motoriky, kterou budeme užívat po celý rok, stejně jako dva dřevěné ponky.

 

Nakoupený materiál pro netradiční dílny byl pořízen v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Bruntálsko II, popř. zkráceně MAP pro Bruntálsko II.
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008619).

 

Jsme rádi, že jste si společně s námi užili pěkný a netradiční den. Jste šikulové.

 

logo EU a MŠMT