Aktuality

23. ledna 2023
Informace o navýšení ceny stravného

Vážení rodiče, od 1. 2. 2023 dochází k navýšení ceny stravného. Upravte si, prosím, trvalé příkazy na částku:
1 400,- Kč (900,- stravné, 500,- školné) pro děti do věku 6 let

900,- Kč (stravné) pro děti plnící si povinné předškolní vzdělávání, děti s osvobozením od platby školného

950,- Kč (stravné) pro děti věku 7 let (dítě dosáhne 7 let ve školním roce 2022/23 - děti s odkladem školní docházky)

Platbu budete zasílat pod novým variabilním symbolem, který obdržíte během týdne ve své třídě.

Zvýšení ceny stravného se netýká dětí, které navštěvují třídu Ještěrky na odloučeném pracovišti ZŠ Cihelní.