Aktuality

11. července 2022
Výzva k podání nabídek-VZMR „Pořízení digitálních zařízení mateřským školám zřizovaných městem Brunt

Předmětem této VZMR je dodávka digitálních zařízení mateřským školám zřizovaných městem Bruntál. Rozpis jednotlivých digitálních zařízení je uveden v příloze č. 4 – Specifikace předmětu plnění.
Předpokládaná výše VZMR: 883 098 Kč včetně DPH.
Výzva k podání nabídek zde.
Krycí list nabídky zde.
Čestné prohlášení zde.
Smlouva o dílo zde.
Specifikace předmětu plnění zde.
Informace k uzavření smlouvy zde.