Akce

Roční plán na školní rok 2023/24

Září: Třídní schůzky, Jablíčková slavnost

Říjen: Příprava zahrady na zimu (hrabání listí), Drakiáda

Listopad: Uspávání skřítků

Prosinec: Vánoční besídky, Vánoční posezení

Leden: Zimní slavnost, stavění ze sněhu

Březen: Jarní slavnost, vítání jara

Duben: Probouzení zahrady (úklid zahrady)

Duben, květen: Jarní besídky

Květen: Posezení s rodiči, Dílna pro rodiče na zahradě MŠ, setkání s řemesly, Dny otevřených dveří při zápisu do MŠ

Červen: Den dětí, Rozloučení s předškoláky, Výlety, Letní slavnost, vítání léta

Srpen: Dny otevřených dveří pro nově přijaté děti


Třídní akce lze organizovat nad rámec tohoto plánu. Forma a organizování besídek je v kompetenci třídních učitelek, max. 1 besídka pro rodiče za školní rok.

S nabídkou ostatních nadstandardních aktivit budete seznamováni průběžně na nástěnce v šatně dětí, na webu MŠ, v aplikaci „Naše MŠ, škola blízká rodičům“ nebo na hlavních dveřích.

Dobrodružství

1 2 Následující stránka