Logo třídy Motýlci

Motýlci

Fotka třídy Motýlci
Telefon:

+420 601 574 498

Třídní učitelky:

Bc. Dagmar Lengsfeldová
Dáša Otisková
Asistent pedagoga: Miluše Juříčková

O plná bříška se stará:

Martina Stecová

Na pořádek dbá:

Andrea Tomečková

Charakteristika třídy

Třídu navštěvuje 23 dětí 2,5 - 4letých, z toho 11 chlapců a 12 děvčat. Jedno dítě je 4leté, 19 dětí 3letých a 3 děti jsou 2,5leté.

Záměr třídy

  • naším záměrem bude rozvoj samostatného, sebevědomého dítěte, schopného spolupracovat a komunikovat.
  • zdravý vývoj podpoříme přiměřenou pohybovou aktivitou
  • svým přístupem podpoříme citový postoj k okolnímu světu, člověku, rodině, přírodě

Básnička:

My jsme děti, malé děti, co chodíme do školky,
hrajeme si, povídáme, půjčujem si pastelky,
stavíme si, montujeme, všechno kolem zkoumáme,
zvědaví jsme, neposední, MOTÝLCI si říkáme.