Logo třídy Motýlci

Motýlci

Fotka třídy Motýlci
Telefon:

+420 601 574 498
email: motylci@msurybnika.cz

Třídní učitelky:

Bc. Dagmar Lengsfeldová
Dáša Otisková
Asistent pedagoga:
Ludmila Švandová

O plná bříška se stará:

Martina Stecová

Na pořádek dbá:

Andrea Tomečková

Charakteristika třídy

Třídu navštěvuje 

24 dětí – 13 chlapců a 11 děvčat věku 4-5 let

23 dětí stávajících + 1 dítě nově přijaté

Záměr třídy

  • kooperativními činnostmi rozvíjet samostatné, sebevědomé dítě, schopné spolupracovat a komunikovat
  • přiměřenými pohybovými aktivitami podporovat zdravý vývoj
  • vytvářet citový postoj k okolnímu světu, člověku, rodině, přírodě

 

Básnička:

Motýlci se pilně snaží, všechno se jim pak podaří.
V pondělí jsme moudří vědci, učíme se nové věci.
V úterý jsme skvělí herci s kulisami na koberci.
Sportovci jsme ve středu, se vším cvičit dovedu.
Ve čtvrtek jsme malíři, obrázky barvami hýří.
V pátek slavní zpěváci, zpíváme si při tanci.
V sobotu zas svojí mámě doma se vším pomáháme.
A v neděli na výlety půjde táta, máma, děti.