Logo třídy Včelky

Včelky

Fotka třídy Včelky
Telefon:

+420 702 010 919
email: vcelky@msurybnika.cz

Třídní učitelky:

Olga Jeklová, DiS.
Libuše Vajďáková

O plná bříška se stará:

Hana Podiuková

Na pořádek dbá:

Renáta Perďochová

Záměr třídy

  • upevňování třídních pravidel, společných rituálů a tradic
  • podpora při rozvoji komunikačních dovedností, schopnosti umět vyjádřit své pocity a řešit situace
  • prostřednictvím kooperativních činností rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat
  • u dětí s PŠD zaměření se na komplexní rozvoj znalostí a dovedností důležitých pro úspěšné zahájení školní docházky
  • rozvoj tělesné a psychické zdatnosti, dovedností důležitých k podpoře osobní pohody a bezpečí

Charakteristika třídy

Třída dětí 4 - 5letých. Ve třídě je celkem 26 dětí, z toho13 chlapců a 13 děvčat. 

 

Básnička:

My jsme děti z jedné školičky,
říkáme si Včeličky,
hrajeme si, zpíváme,
smutek ten my neznáme.
Jsme tu prima kamarádi,
všichni se tu máme rádi.
Za ruce chceme jít,
budeme si tu krásně žít.