Logo třídy Včelky

Včelky

Fotka třídy Včelky
Telefon:

+420 702 010 919
email: vcelky@msurybnika.cz

Třídní učitelky:

Olga Jeklová, DiS.
Alena Olbertová

O plná bříška se stará:

Hana Podiuková

Na pořádek dbá:

Renáta Perďochová

Charakteristika třídy

Třída dětí 3 - 4letých. Ve třídě je celkem 24 dětí, z toho11 chlapců a 13 děvčat. 12 dětí je 3letých a 12 dětí je 4letých. 

 

Záměr třídy

  • rozvíjet vnímavost pomocí všech smyslů
  • zvládnout odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých
  • začlenit se do kolektivu, osvojit si třídní pravidla chování (k sobě samým, dětem a dospělým)
  • rozvíjet samostatnost, sebeobsluhu a hygienické návyky
  • orientovat se v novém prostředí, přizpůsobit se podmínkám v režimu dne MŠ

Básnička:

My jsme děti z jedné školičky,
říkáme si Včeličky,
hrajeme si, zpíváme,
smutek ten my neznáme.
Jsme tu prima kamarádi,
všichni se tu máme rádi.
Za ruce chceme jít,
budeme si tu krásně žít.