Logo třídy Včelky

Včelky

Fotka třídy Včelky
Telefon:

+420 702 010 919

Třídní učitelky:

Jarmila Brenkusová
Markéta Machová
Asistent pedagoga: Iveta Kristinová

O plná bříška se stará:

Hana Podiuková

Na pořádek dbá:

Renáta Perďochová

Charakteristika třídy

Třída dětí 5letých. Ve třídě je celkem 26 dětí, 16 chlapců a10 děvčat, z toho 11 předškoláků. Do třídy nastoupily 4 nové děti.

Záměr třídy

  • adaptace nově nastupujících dětí, začlenění do kolektivu
  • rozvíjet a prohlubovat vztahy mezi dětmi
  • rozvoj kooperativních dovedností - spolupracovat spolu v "centrech aktivit", společně řešit úkoly.
  • rozšiřování slovní zásoby a souvislého vyjadřování, zlepšení výslovnosti.
  • rozvíjet pozitivní vztah ke všemu živému, vést děti k ekologickému myšlení - třídění odpadů.

Básnička:

My jsme kluci z jedné školky,
máme tady hezké holky.
Hrajeme si, zpíváme,
smutek ten my neznáme.
My jsme prima kamarádi,
všichni se tu máme rádi.
Na zahradě my se máme!
Z písku si tu stavíme,
na kole zas jezdíme!
Poznáváme brouky,stromy,
do školy se nám to hodí.
Učíme se počítat
a písmenka poznávat.
Skládáme z nich slovíčka,
Každý z nás je hlavička.