Dokumenty

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Program rozvoje venkova.

Žádosti a dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době uzavření kmenové MŠ Žádost o ukončení předškolního vzdělávání Zmocnění pro předání dítěte Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024 Lékařské potvrzení k Žádosti o přijetí 2023/24

Dokumenty školy

Plakát Národní plán obnovy pro školy Přehled povinně zveřejňovaných informací Vnitřní řád MŠ Provozní řád odloučené pracoviště Naše MŠ leták Provozní řád MŠ od 1.9.2022 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím Provozní řád-zahrada pro veřejnost Školka plná pohody je spolufinancován Evropskou unií. Identifikační údaje o škole 2023/2024 Informace k platbám 2023/2024 Informace pro nové rodiče 2023/2024 ŠVP "Jedna kapka, druhá, třetí, s vodníkem si hrají děti" Roční plán 2023/2024 Provozní řád MŠ od 1.9.2023 Vnitřní řád ŠJ Školní řád MŠ

Odkazy

Zákon č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Certifikáty

Mrkvička