Dokumenty

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Žádosti a dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době uzavření kmenové MŠ Žádost o ukončení předškolního vzdělávání Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době uzavření kmenové MŠ Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2022/23

Dokumenty školy

Identifikační údaje o škole 2021/22 Plakát Školka plná zábavy Plakát Národní plán obnovy pro školy Prázdninový provoz 2022 Roční plán 2021/2022 Identifikační údaje o škole Informace k platbám MŠ Přehled povinně zveřejňovaných informací Školní řád Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání Vnitřní řád MŠ Vnitřní řád ŠJ ŠVP Jedna kapka, druhá, třetí, s vodníkem si hrají děti Provozní řád MŠ Provozní řád odloučené pracoviště Výroční zpráva 2021

Odkazy

Zákon o rozpočtových pravidlech