Dokumenty

Evropská unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Žádosti a dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době uzavření kmenové MŠ Žádost o ukončení předškolního vzdělávání Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2022/23

Dokumenty školy

Plakát Školka plná zábavy Plakát Národní plán obnovy pro školy Prázdninový provoz 2022 Přehled povinně zveřejňovaných informací Vnitřní řád MŠ Vnitřní řád ŠJ ŠVP Jedna kapka, druhá, třetí, s vodníkem si hrají děti Provozní řád MŠ Provozní řád odloučené pracoviště Výroční zpráva 2021 Informace pro nové rodiče šk. rok 2022/2023 Informace k platbám šk. rok 2022/2023. Naše MŠ leták Zmocnění pro předání dítěte Roční plán 2022/23 Identifikační údaje o škole 2022/23 Školní řád

Odkazy

Zákon o rozpočtových pravidlech