Logo třídy Kapříci

Kapříci

Fotka třídy Kapříci
Telefon:

+420 727 835 399
email: kaprici@msurybnika.cz

Třídní učitelky:

Bc. Petra Kovaříková
Hana Purkertová, DiS.

O plná bříška se stará:

Marie Zahradníčková

Na pořádek dbá:

Petra Kohanyi

Záměr třídy

  • Vytvořit prostředí, ve kterém se děti budou cítit bezpečně a budou přijaté takové, jaké jsou, aby získaly pocit důvěry vůči osobám, které o ně pečují
  • Socializace dítěte, usnadnit dětem adaptaci, rozvíjet psychickou pohodu dětí-zvládat emoce, interakce mezi vrstevníky, řešení problémů
  • Rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy, podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte s využitím přiměřené pohybové aktivity
  • Vytvořit podmínky pro dobré fungování spolupráce mezi rodiči a MŠ, navázat partnerské vztahy a usilovat tak o jednotné působení rodiny a školy

Charakteristika třídy

Třída dětí 3letých. Ve třídě je celkem 19 dětí,  z toho11 dívek a 8 chlapců. Všechny děti jsou nově příchozí.

Básnička:

Čáry máry, ententýky, podívejme na kapříky!

Od maminky k nám do školky přišli noví kluci, holky.

V naší školce můžeme si, na co chceme, spolu hrát,

tady paní učitelky umí totiž čarovat!

Malý nebo velký, holka nebo kluk,

jdeme na to, začínáme, čáry, máry, fuk!