Logo třídy Kapříci

Kapříci

Fotka třídy Kapříci
Telefon:

+420 727 835 399
email: kaprici@msurybnika.cz

Třídní učitelky:

Bc. Petra Kovaříková
Libuše Vajďáková

O plná bříška se stará:

Marie Zahradníčková

Na pořádek dbá:

Petra Kohanyi

Charakteristika třídy

Ve třídě je celkem 26 dětí. Z toho, k 1.9.2022:

16 chlapců pětiletých

10 dívek→8 pětiletých a 2 čtyřleté

Počet dětí s povinnou školní docházkou (PŠD) je celkem 24

Záměr třídy

  • Komplexní příprava dětí s PŠD na vstup do ZŠ
  • Prostřednictvím kooperativních činností rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích
  • Systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které mu umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení
  • Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho spokojenost a pohodu
  • Pokračovat v navázané spolupráci s rodiči a usilovat tak o jednotné působení rodiny a školy

Básnička:

Je to pravda, je to tak, z Kapříka je předškolák!
Všichni už se dobře známe, navzájem si pomáháme.
I když noty neznáme, moc rádi si zpíváme.
Každá malá kapička je do písničky notička.
S kapičkami krok za krokem, prozpíváme školním rokem.
A v poslední písničce, zamáváme školičce…