Logo třídy Vážky

Vážky

Fotka třídy Vážky
Telefon:

+420 601 574 499
email: vazky@msurybnika.cz

Třídní učitelky:

Silvie Buťáková
Blanka Rončáková
Asistent pedagoga:
Bc. Jitka Kosařová

O plná bříška se stará:

Martina Stecová

Na pořádek dbá:

Andrea Tomečková

Charakteristika třídy

Třídu navštěvuje celkem 25 dětí ve věku 4-7let, z toho je 15 chlapců a 10 dívek. Dvě děti mají odloženou školní docházku

Záměr třídy

  • nově příchozím dětem pomáhat s adaptací na prostředí MŠ a se začleněním do kolektivu
  • podporování v utváření a upevňování vztahů dítěte k druhému dítěti a k dospělému
  • utužovat základní třídní pravidla a společně vytvářet nová
  • rozvíjet psychickou a duševní pohodu dětí – zvládání emocí, interakcí mezi vrstevníky, řešení problémů
  • u předškolních dětí se zaměříme na rozvoj znalostí a dovedností pro úspěšné zahájení školní docházky

Básnička:

Do školky se těšíme,
s radostí tam běžíme.
Čekají nás kamarádi,
hrajeme si spolu rádi.
Učíme se nové věci,
chytří chceme býti přeci.
VÁŽKY my si říkáme,
u rybníčka lítáme.