Logo třídy Vážky

Vážky

Fotka třídy Vážky
Telefon:

+420 601 574 499

Třídní učitelky:

Olga Jeklová
Alena Olbertová

O plná bříška se stará:

Martina Stecová

Na pořádek dbá:

Andrea Tomečková

Charakteristika třídy

Ve třídě je zapsáno 22 dětí, z toho 10 dívek a 12 chlapců. Všechny děti jsou nově příchozí, 5 dětí je 4letých, 17 dětí je 3letých.

Záměr třídy

  • zvládnout nepřítomnost rodičů
  • zvládnout cizí autoritu (komunikace s paní učitelkou)
  • začlenit se do skupiny vrstevníků
  • osvojit si pravidla chování (k dětem, k dospělým)
  • orientovat se v novém prostředí
  • zvládnout sebeobsluhu
  • přizpůsobit se režimu dne a požadavkům

Básnička:

My jsme děti, malé děti
my chodíme do školky,
hrajeme si, povídáme,
půjčujem si pastelky,
stavíme a montujeme,
venku všechno zkoumáme,
zvědaví jsme, neposední,
Vážky (my) si říkáme!