Logo třídy Žabky

Žabky

Fotka třídy Žabky
Telefon:

+420 601 574 500

Třídní učitelky:

Petra Šofranková
Dana Sýkorová
Marcela Mihalcová

O plná bříška se stará:

Hana Podiuková

Na pořádek dbá:

Petra Kohanyi

Charakteristika třídy

Třída dětí 5letých. Třídu navštěvuje 26 dětí, z toho 17 dívek a 9 chlapců.

Záměr třídy

  • Komplexní příprava dětí pro nástup do ZŠ.
  • Prohlubovat zájem o ekologii, podporovat u dětí přirozený a pozitivní vztah k přírodě a všemu živému.
  • Probouzet u dětí zájem o učení, vytvářet podmínky pro získávání nových znalostí, zkušeností - početní operace (metoda Hejného), znakové systémy,písmena, číslice.
  • Prohlubovat u dětí zájem o spolupráci s ostatními v kooperativních činnostech.
  • Pokračovat v rozvoji řečových dovedností - kolektivní logopedické chvilky, souvislá plynulá řeč, prevence vady řeči.
  • Zaměřit se na udržení pozornosti dětí po delší dobu, podporovat u dětí zájem dokončit započatou činnost.
  • Vytvořit si ve třídě pohodovou atmosféru s respektováním se navzájem, podporovat u dětí zájem o druhé, pomáhat si, povzbuzovat se v různých aktivitách - být si partnery.
  • Zaměřit se na komplexní samostatnost.

Básnička:

Konečně jsme velké žabky,
pochytáme moudré kapky.
Až jich bude nejvíce,
čekají nás lavice.
Než však půjdem do školy,
zvládnem plnit úkoly?
Od Andulky po žabičku
budem si hrát s písmenky,
s číslicemi, rýmy, šprýmy,
ještě nejsou na známky.
A proto jsme všichni rádi,
že si můžem ještě hrát,
na zahradě dovádět si,
cvičit, zpívat, tancovat!