Logo třídy Žabky

Žabky

Fotka třídy Žabky
Telefon:

+420 601 574 500
email: zabky@msurybnika.cz

Třídní učitelky:

Petra Šofranková
Dana Sýkorová
Marcela Mihalcová
Školní asistent:
Soňa Vlková

O plná bříška se stará:

Hana Podiuková

Na pořádek dbá:

Petra Kohanyi

Charakteristika třídy

Třída dětí 3letých. Třídu navštěvuje 24 dětí, z toho 10 dívek a 14 chlapců.

Záměr třídy

  • usnadňovat dětem adaptaci při vstupu do MŠ  
  • vytváření pozitivního vztahu k MŠ
  • rozvoj  psychické zdatnosti, dovedností důležitých k podpoře osobní pohody a bezpečí
  • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhým lidem, dětem
  • rozvoj samostatnosti
  • vytváření zdravých životních návyků
  • poznávání sebe sama, získávání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti, relativní citové samostatnosti, schopnosti sebeovládání
  • rozvoj schopnosti žít ve společnosti ostatních a přináležet k tomuto společenství
  • získávání komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Básnička:

Malý vodník u rybníka, vítá děti, tiše říká.
„To je třída žabiček, plná kluků holčiček,
hraček, stolů, židliček, dveří, oken, kapiček.
Budeme si spolu hrát, všechno nové poznávat.
Nebojte se kluci, holky, nejste na to sami,
učitelky v této školce, budou vždycky s vámi.
Ze začátku možná, vše těžké bude se zdát,
my to však zvládneme, nebudeme to chtít vzdát.
A červnu až skončí školní rok,
budeme chtít udělat, další velký skok.
Hop!