Logo třídy Žabky

Žabky

Fotka třídy Žabky
Telefon:

+420 601 574 500
email: zabky@msurybnika.cz

Třídní učitelky:

Petra Šofranková
Dana Sýkorová, DiS.
Marcela Mihalcová
Asistent pedagoga:
Soňa Vlková

O plná bříška se stará:

Hana Podiuková

Na pořádek dbá:

Petra Kohanyi

Charakteristika třídy

Třída dětí 4letých. Třídu navštěvuje 23 dětí, z toho 8 dívek a 15 chlapců.

Záměr třídy

  • rozvoj samostatnosti  - pokračovat v rozvoji samoobslužných dovedností, uvědomování si samostatnosti, posilování sebedůvěry.
  • rozvoj sebeovládání a přizpůsobivosti, sociability - zvládnout přizpůsobit se společenství, učit se uplatňovat své potřeby s ohledem na druhého.
  • rozvoj schopnosti spolupracovat - společně řešit problémy bez agresivního chování, domlouvat se, spolupracovat v centrech aktivit. 
  • rozvoj schopnosti dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla - uvědomovat si, že fungování skupiny je založeno na pravidlech soužití, podílet se na nich. Přijímat limity, uvědomovat si jejich důležitost. 
  • rozvíjet schopnost respektování a přijímání přirozené autority dospělých - vést děti k zodpovědnosti za své chování a jednání, vnímání dospělého jako průvodce v poznávání sám sebe, svých možností.
  • rozvoj řečových dovedností formou kolektivních logopedických chvilek. 
  • rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky.
  • rozvoj pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě - vést děti k úctě, ohleduplnosti a pocitu sounáležitosti s přírodou, probouzet u dětí lásku k přírodě. 

Básnička:

Je to tady! Žabky, hop!
Po prázdninách velký skok!
Do školky se s námi těšte,
chytíme si kapky deště.
Ty kapky, co vodník dává,
v každé z nich je dobrá rada.
V rybníku jich už spoustu máme,
budeme je však chytat dále.
S každou kapkou více víme,
ve světě se neztratíme.
Až zase skončí školní rok,
po prázdninách do školky, uděláme další skok.