Předškoláci

Hra je pro každé dítě velmi důležitá. Nejenom že, kdo si hraje, nezlobí, ale také když si děti hrají, nenásilnou formou získávají vědomosti, rozvíjejí slovní zásobu a zároveň se učí komunikovat a spolupracovat.

Hra je dobrý prostředek proti životní jednotvárnosti.

Nám dospělým poskytuje příležitosti pozorovat reakce dětí na předem dohodnutá pravidla, jejich aktivitu, fantazii, nápaditost, tvořivost, zručnost a samostatnost.

Pevně doufáme, že čas distanční výuky je za námi, a že už se nevrátí. "PŘEDŠKOLÁCI" s námi ale zůstávají. I nadále Vám budou dodávat nápady a inspiraci pro různé aktivity. Při jejich realizaci s dětmi komunikujte, upřesňujte pravidla, vysvětlujte, čemu děti nerozumí, odpovídejte na případné nejasnosti, diskutujte nad vzniklými problémy, řešte vzniklé situace. Děti mohou hry a úkoly upravovat, přetvářet a zapracovat do jednotlivých aktivit i nápady vlastní. Rozvíjí si tak slovní fantazii a tvořivost.

Přikládáme náměty na aktivity pro děti

Nejen pro předškoláky