Logo třídy Broučci

Broučci

Fotka třídy Broučci
Telefon:

+420 725 940 054
email: broucci@msurybnika.cz

Třídní učitelky:

Bc. Jana Kočařová
Pavlína Ondrášková
Asistent pedagoga:
Ivana Bittmanová

O plná bříška se stará:

Marie Zahradníčková

Na pořádek dbá:

Renáta Perďochová

Charakteristika třídy

Třída dětí 3 - 5 letých. Ve třídě je celkem 25 dětí, z toho 13 chlapců a 12 děvčat. 7 dětí je  3letých, 17 dětí 4letých a 1 dítě pětileté.

Záměr třídy

  • Vytvářet pozitivních vztahy vůči sobě samým, k dalším dětem, dospělým. Vytvářet pohodové prostředí a klidnou atmosféru. 
  • Upevňovat pravidla třídního kolektivu prostřednictvím společných  rituálů, zábav a tradic, společenské etikety. 
  • Rozvíjet komunikační dovednosti, schopnost vyjádřit své pocity, vedení dialogu, řešení situací.
  • Podporovat rozvoj jemné motoriky kreativním tvořením. 
  • Rozvíjet zájem o přírodu, budovat citlivý a ohleduplný vztah k přírodě a lidem (celoroční ekoprogram Rok stromů).

 

Básnička:

Hola, broučci, hola,
barevný rok volá!

Na pomoc nám kapky letí,
posbírejte všechny, děti.

Připravte se, startujeme,
do školky už sprintujeme.
Chytneme se za ruce,
bude tady legrace!

Jejda, to je krásný svět,
objevme ho spolu hned!