Logo třídy Broučci

Broučci

Fotka třídy Broučci
Telefon:

+420 725 940 054
email: broucci@msurybnika.cz

Třídní učitelky:

Bc. Jana Kočařová
Pavlína Ondrášková
Školní asistent :
Iveta Kristinová

O plná bříška se stará:

Marie Zahradníčková

Na pořádek dbá:

Renáta Perďochová

Charakteristika třídy

Třída dětí 4 - 5 letých. Ve třídě je celkem 23 dětí, z toho 12 chlapců a 11 děvčat. 10 dětí je  5letých, 13 dětí 4letých.

Záměr třídy

  • Vytvářet pozitivních vztahy vůči sobě samým, k dalším dětem, dospělým. Vytvářet pohodové prostředí a klidnou atmosféru. 
  • Upevňovat pravidla třídního kolektivu prostřednictvím společných  rituálů, zábav a tradic, společenské etikety. 

  • Rozvíjet komunikační dovednosti, schopnost vyjádřit své pocity, vedení dialogu, řešení situací.

  • Připravovat děti na školní docházku, rozvíjet schopnost učení a poznávání

  • Upevňovat zásady zdravého životního stylu. 
  • Rozvíjet zájem o přírodu, budovat citlivý a ohleduplný vztah k přírodě a lidem (celoroční ekoprogram Za bludným kořenem).

 

Básnička:

Haló, broučci, pojďte sem!
Objevíme spolu zem.
Bez letadel, bez vlaků…
čeká nás svět zázraků,
dobrodružství, cesty v čase…
zkrátka země v celé kráse.
Vezmeme si kamarády,
ať na cestě nejsme sami.
Vyrážíme – 3, 2, …hned,
poznávat ten krásný svět.