Logo třídy Kapříci

Kapříci

Fotka třídy Kapříci
Telefon:

+420 727 835 399

Třídní učitelky:

Bc. Petra Kovaříková
Libuše Vajďáková

O plná bříška se stará:

Marie Zahradníčková

Na pořádek dbá:

Petra Kohanyi

Charakteristika třídy

Ve třídě je celkem 26 dětí, z toho 15 chlapců (čtyřletých), 11 dívek (8 čtyřletých, 2 tříleté a 1 pětiletá s povinnou školní docházkou).

Záměr třídy

  • Socializace dětí - spolupracovat, naslouchat ostatním, být tolerantní, ohleduplný, učit se pomáhat druhému.
  • Rozvíjet komunikativní dovednosti, správnou výslovnost, vyjadřovat verbálně své nálady, pocity a přání.
  • Vzbuzovat v dětech touhu po poznání a společně se učit prožitkem a důsledkem.
  • Navázat co nejbližší spolupráci s rodiči, usilovat o jednotné působení rodiny a školy.

Básnička:

Když v rybníku zažbluňká to,
je to jasné znamení,
že otvírá naše školka,
na tom se nic nemění.

Vyrostli a jsou už větší,
nežli malé sardinky,
nemusí mít o ně starost
žádné jejich maminky.

Začneme hned zvesela,
čekají nás věci nové,
budeme si nejen hrát,
jsme KAPŘÍCI šikulové!