Logo třídy Vážky

Vážky

Fotka třídy Vážky
Telefon:

+420 601 574 499
email: vazky@msurybnika.cz

Třídní učitelky:

Jarmila Brenkusová
Markéta Machová
Asistent pedagoga:
Bc. Jitka Kosařová

O plná bříška se stará:

Martina Stecová

Na pořádek dbá:

Andrea Tomečková

Charakteristika třídy

Třída dětí 3 - 4letých. Ve třídě je celkem 19 dětí, 10 děvčat a 9 chlapců. 

Záměr třídy

  • Adaptace dětí na nové prostředí 

  • Rozvoj a upevňování hygienických návyků 

  • Podporovat samostatnost a sebeobslužné činnosti 

  • Rozvoj slovní zásoby

Básnička:

Já malý vodníček,
navštěvuji rybníček.
V tom rybníčku kamarádi,
co jsou spolu velmi rádi.
Cvičí, kreslí, zpívají,
hry si spolu zahrají.