Žijeme v kontaktu
s přírodou

Život dětí by měl být naplněný úžasem, objevováním a dobrodružstvím. Vezměme je proto ven a nechejme je poznat a zamilovat si svět. Na oplátku nám děti připomenou, jaké to je, vidět svět dětskýma očima a mít srdce otevřené.

Dětská malba.

Naše zásady

  • Žijeme v kontaktu s přírodou, inspirujeme se.
  • Spolupracujeme v malých skupinách, v centrech.
  • Přijímáme každé dítě takové, jaké je, jako individualitu.
  • Respektujeme přirozené dětské potřeby.
  • Hledáme nové přístupy, vzděláváme se.
  • Využíváme hru jako nejpřirozenější činnost k všestrannému rozvoji dítěte.
Přednosti - děti.
Přednosti - děti. Přednosti - děti.

Naše přednosti

Profesionální tým
Kolektiv zkušených a kvalifikovaných učitelek
Vhodné prostředí
Velká školní zahrada v přírodním stylu, v okolí rybník, les, potok, louka
Aktivní spolupráce s rodiči
Formou celoškolkových a třídních akcí, dodržování tradic a lidových zvyků
Přirozený přechod do první třídy
Předškolní třída na základní škole
Porozumění vztahu k přírodě
Učíme se i venku, v okolí mateřské školy
Přednosti - děti. Přednosti - děti. Přednosti - děti.