Ekologie

Proč ekologie v MŠ?

Úsilím učitelek je rozvíjet citlivost ke všemu živému prostřednictvím příkladu dospělého. Přejeme si, aby se dítě naučilo utvářet si své vlastní postoje a názory na určité věci, aby byla vyváženost a soulad mezi vědomostmi a prožitky vedoucí k lásce ke všemu živému.

Učíme dítě takovému chování v běžném životě, aby si uvědomovalo, že je součástí této planety a že svým nezodpovědným jednáním může přírodu a svět kolem něj ničit a poškozovat.

Snažíme se, aby dítě umělo vnímat a oceňovat zázraky přírody, uznávalo, že ne všechno se dá koupit za peníze, že je dobré citlivě vnímat potřeby i jiných než jen vlastní, nemyslelo jen na svůj prospěch a pohodlí.

V letošním roce 2023/2024 jsme naplánovali:

  • Pečovat o vše živé v zahradě.
  • Pečovat o sebe a své zdraví zdravým životním stylem
  • Otevřít zahradu veřejnosti, udělat vám opět radost.
  • Oslavovat roční období - slavnosti ohně, vítání ročních období.
  • Využívat vypěstované produkty - byliny, brambory, rybíz aj.
  • Bádat v zahradě, přenést výuku více ven.
  • Rozšířit biodiverzitu v zahradě - dosadit keře a trvalky.
  • Radovat se nepřetržitě z toho, že jsme venku ....

Co v MŠ děláme?

Jsme zapojeni v programu Mrkvička, který je pro nás průvodcem a inspirací v ekologické výchově. Jsme zapojeni v projektu Les ve škole. Vzděláváme se v ekologii: www.odpovednejednani.cz, Inspirujeme se: www.jdeteven.cz, www.ucimesevenku.cz aj.

Co jsme společně dokázali?

Ve fotkách Naše zahrada, se můžete podívat na vybudované přírodní prvky v zahradě, video vám nabízí aktivity v zahradě v průběhu roku.

Co můžete udělat vy?

Buďte příkladem, děti se budou spíše sbližovat s přírodou, když vidí, jak blízko k ní mají dospělí a budou se v ní -po jejich vzoru- pohybovat s přiměřeným klidem nebo naopak úzkoprsou štítivostí. Příroda sama od sebe pravděpodobně předškolní děti k lásce k přírodě nenaučí. Předškoláci se to však mohou v tomto období ( zřejmě víc než kdy jindy) naučit od svých dospělých průvodců, kteří přírodu vidí, cítí, vnímají-a mají ji opravdu rádi, pokud s nimi svůj čas v přírodě tráví. Zdroj: Děti a příroda

Třídit a recyklovat s námi baterie, staré nefunkční spotřebiče. Pomoci s úpravou zahrady nápadem, úpravou prostředí... Dejte vědět, co byste rádi na ŠZ viděli vy, více očí, více nápadů.

Naše zahrada