Logo třídy Ještěrky

Ještěrky

Fotka třídy Ještěrky
Telefon:

+420 723 397 693

Třídní učitelky:

Silvie Buťáková
Blanka Rončáková
Asistent pedagoga: Bc. Jitka Kosařová

O plná bříška se stará:

Eva Holubová

Na pořádek dbá:

Eva Holubová

Charakteristika třídy

Třídu navštěvuje 26 dětí - předškoláků - ve věku 5-6let, z toho jsou dvě děti s odloženou školní docházkou. Z celkového počtu je 14 děvčat a 12 chlapců.

Záměr třídy

  • pomoc s adaptací na nové prostředí MŠ (změna budovy - odloučené pracoviště MŠ na ZŠ Cihelní) a přivyknutí změn s tím souvisejících - režim stravování v jídelně ZŠ, bezpečné chování a pohyb po budově ZŠ.
  • v oblasti rozvoje se zaměříme na rozvoj znalostí a dovedností pro úspěšné zahájení školní docházky - rozvoj slovní zásoby, správná výslovnost, pozornost, samostatnost v řešení problémů, respektování autority učitelky, ohleduplnost k ostatním, podporovat radost z nově poznaného a pozitivní postoj k učení se nových věcí. V neposlední řadě podporovat pozitivní klima ve třídě.

Básnička:

JEŠTĚRKY si říkáme,
do školy se chystáme.
Spoustu věcí učíme se,
je to dřina - snažíme se.
Písmena a číslice,
čekají nás lavice.