Logo třídy Ještěrky

Ještěrky

Fotka třídy Ještěrky
Telefon:

+420 723 397 693
email: jesterky@msurybnika.cz

Třídní učitelky:

Jarmila Brenkusová
Markéta Machová
Asistent pedagoga:
Iveta Kristinová

O plná bříška se stará:

Eva Holubová

Na pořádek dbá:

Eva Holubová

Charakteristika třídy

Třída dětí 5 – 6 letých. Ve třídě je celkem 25 dětí, 14 chlapců a 11 děvčat, z toho 20 předškoláků a 5 dětí s OŠD. Do třídy nastoupilo 5 nových dětí.

Záměr třídy

  • Adaptace nově příchozích dětí, začlenění do kolektivu
  • Seznamování s novým prostředím školy
  • Podporovat samostatnost dětí, rozvoj samostatného vyjadřování, myšlení a rozhodování
  • Rozvíjet schopnost učení a poznávání
  • Rozšiřování slovní zásoby a souvislého vyjadřování a zlepšení výslovnosti
  • Vést děti k ekologickému myšlení a lásce k přírodě
  • Příprava dětí na školní docházku

Básnička:

My jsme velcí předškoláci,
zvládnem každou situaci.
Od pondělí do pátku,
nesedíme na zadku.
V pondělí jsme moudří vědci,
učíme se nové věci.
V úterý jsme skvělí herci
s maňáskami na koberci.
Ve středu se rozcvičíme,
překážky hravě přeskočíme.
Ve čtvrtek jsme zpěváci,
zpíváme si při tanci.
V pátek malí dělníci,
postavíme vesnici.