Logo třídy Ještěrky

Ještěrky

Fotka třídy Ještěrky
Telefon:

+420 723 397 693
email: jesterky@msurybnika.cz

Třídní učitelky:

Silvie Buťáková
Blanka Rončáková
Asistent pedagoga:
Ivana Bittmanová

O plná bříška se stará:

Eva Holubová

Na pořádek dbá:

Eva Holubová

Charakteristika třídy

Třída dětí 5 – 6 letých. Ve třídě je 25 dětí, z toho je 14 chlapců a 11 děvčat. 3 děti mají odloženou školní docházku. 1 dítě je nově příchozí. 

Záměr třídy

  • nově příchozím dětem pomáhat s adaptací na prostředí MŠ a se začleněním do kolektivu
  • podporování v utváření a upevňování vztahů dítěte k druhému dítěti a dospělému
  • utužovat základní třídní pravidla a společně vytvářet nová
  • rozvíjet psychickou a duševní pohodu dětí – zvládání emocí, interakcí mezi vrstevníky, řešení problémů
  • zaměřit se na rozvoj všech znalostí a dovedností pro úspěšné zahájení školní docházky
  • rozvoj spolupráce mezi MŠ a rodiči

Básnička:

JEŠTĚRKY SI ŘÍKÁME,

DO ŠKOLY SE CHYSTÁME.

SPOUSTU VĚCÍ UČÍME SE,

JE TO DŘINA, SNAŽÍME SE.

PÍSMENA A ČÍSLICE,

ČEKAJÍ NÁS LAVICE.